વૃધ્ધ લોકોના ઘરમાં ઘૂસી વિશ્વાસમાં લઈ સોનાના દાગીનાની ચોરી કરતા ઇસમને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો

06 December 2022 07:03 PM
Video

વૃધ્ધ લોકોના ઘરમાં ઘૂસી વિશ્વાસમાં લઈ સોનાના દાગીનાની ચોરી કરતા ઇસમને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement