મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ડિરેક્ટર દ્વારા કાંતિભાઈને હરાવવા ભલામણ કરવામાં આવતી હોવાનો ઓડિયો થયો વાયરલ

07 December 2022 06:51 PM
Video

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ડિરેક્ટર દ્વારા કાંતિભાઈને હરાવવા ભલામણ કરવામાં આવતી હોવાનો ઓડિયો થયો વાયરલ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement