આવતીકાલે કણકોટ ખાતે આવેલ એન્જીન્યરીંગ ખોલેજ ખાતે 8 બેઠકની થશે મત ગણતરી : ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો

07 December 2022 06:52 PM
Video

આવતીકાલે કણકોટ ખાતે આવેલ એન્જીન્યરીંગ ખોલેજ ખાતે 8 બેઠકની થશે મત ગણતરી : ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement