મોરબીમાં ગમે તે જીતે, તો પણ જીતના ઢોલ નહિ વાગે... ભાજપ - કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ લીધો મોટો નિર્ણય

07 December 2022 06:54 PM
Video

મોરબીમાં ગમે તે જીતે, તો પણ જીતના ઢોલ નહિ વાગે... પુલ દુર્ઘટના બાદ ભાજપ - કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ લીધો મોટો નિર્ણય


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement