આવતીકાલે મત ગણતરી : જુઓ..કેવી હશે વ્યસ્થા અને કેવો હશે બંદોબસ્ત..કલેકટર અરુણ મહેશ બાબુએ આપી માહિતી

07 December 2022 06:54 PM
Video

આવતીકાલે મત ગણતરી : જુઓ..કેવો હશે ત્યાંનો માહોલ..કેવી હશે વ્યસ્થા અને કેવો હશે બંદોબસ્ત..કલેકટર અરુણ મહેશ બાબુએ આપી સમગ્ર માહિતી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement