અમદાવાદમાં મણીનગર વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલી બીઆરટીએસ બસમાં આગ લાગી...જુઓ વિડિઓ...

07 December 2022 06:56 PM
Video

અમદાવાદમાં મણીનગર વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલી બીઆરટીએસ બસમાં આગ લાગી...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement