જામનગર વિધાનસભા ઉત્તર બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર રીવાબા જાડેજાનો વિજય...જુઓ વિડિઓ...

08 December 2022 07:19 PM
Video

જામનગર વિધાનસભા ઉત્તર બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર રીવાબા જાડેજાનો વિજય...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement