ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભવ્ય જીત બાદ એક સામાન્ય લારી પર કાર્યકર્તાઓની સાથે ચા ની ચુસ્કી માણી

08 December 2022 07:20 PM
Video

ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભવ્ય જીત બાદ એક સામાન્ય લારી પર કાર્યકર્તાઓની સાથે ચા ની ચુસ્કી માણી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement