વડગામ વિધાનસભા બેઠક પર કોંગી ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીનો વિજય : 65177 માનતી લીડથી જીત્યા જીગ્નેશ મેવાણી

08 December 2022 07:21 PM
Video

વડગામ વિધાનસભા બેઠક પર કોંગી ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીનો વિજય : 65177 માનતી લીડથી જીત્યા જીગ્નેશ મેવાણી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement