બનાસકાંઠા પાલનપુર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર અનિકેત ઠાકર વિજેતા : જીત બાદ પ્રેસ-મિડિયાને કર્યું સંબોધન

08 December 2022 07:21 PM
Video

બનાસકાંઠા પાલનપુર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર અનિકેત ઠાકર વિજેતા : જીત બાદ પ્રેસ-મિડિયાને કર્યું સંબોધન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement