લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડે કરેલ હુમલાનો મામલો : ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાઓએ પોલીસ કમિશ્નેનરને કરી રજૂઆત

09 December 2022 07:10 PM
Video

લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડે મયુરસિંહ રાણા પર કરેલ હુમલાનો મામલો : શહેરમાં ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાઓએ પોલીસ કમિશનરને કરી રજૂઆત


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement