ગઈકાલે જીત બાદ વડગામ વિધાનસભાના કોંગી ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી આજથી જ પ્રજાની સેવામાં જોડાયા

09 December 2022 07:11 PM
Video

ગઈકાલે જીત બાદ વડગામ વિધાનસભાના કોંગી ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી આજથી જ પ્રજાની સેવામાં જોડાયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement