કાલાવડ તાલુકાના નિકાવા, શિશાંગ તેમજ મોટવડાળા ગામે નર્મદાના નીરના વધામણાં કરાયા...જુઓ વિડિઓ...

23 January 2023 03:49 PM
Video

કાલાવડ તાલુકાના નિકાવા, શિશાંગ તેમજ મોટવડાળા ગામે નર્મદાના નીરના વધામણાં કરાયા...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement