શહેરની શાળા નં.81માં વિદ્યાર્થીઓ પાસે જીવના જોખમે સફાઈ કરવતો વિડીઓ થયો વાયરલ

23 January 2023 07:01 PM
Video

શહેરની શાળા નં.81માં વિદ્યાર્થીઓ પાસે જીવના જોખમે સફાઈ કરવતો વિડીઓ થયો વાયરલ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement