ભરવાડ સમાજ દ્વારા સ્થપાશે વર્લ્ડ રેકોર્ડ : બનાસકાંઠાના થરા ગામ ખાતે યોજાશે 3001 દિકરીઓના સમૂહ લગ્ન

23 January 2023 07:03 PM
Video

સમસ્ત ભરવાડ સમાજ દ્વારા સ્થપાશે વર્લ્ડ રેકોર્ડ : બનાસકાંઠાના થરા ગામ ખાતે યોજાશે 3001 દિકરીઓના સમૂહ લગ્ન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement