કંપનીઓ દ્વારા થતા ચેરીટી-સામાજીક ખર્ચમાં જીએસટી-ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ બંધ થશે

24 January 2023 11:23 AM
Business India
  • કંપનીઓ દ્વારા થતા ચેરીટી-સામાજીક ખર્ચમાં જીએસટી-ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ બંધ થશે

રીલાયન્સ, ટાટા સહિતની ટોચની કંપનીઓને આંચકો અપાશે

નવી દિલ્હી: દેશમાં વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા તેના નફાના 2% રકમ કોર્પોરેટ સોશ્યલ રિસ્પોન્સીબીલીટી પાછળ ખર્ચવાનું ફરજીયાત છે અને કંપનીઓ તે માટે વિવિધ ચેરીટી-કાર્ય કરે છે જેમાં દર વર્ષે લાખો-કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે જેમાં કંપનીઓ આ યોજના હેઠળ ચલાવતા કાર્ય માટે થતી ખરીદીમાં ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેક્ષ (જીએસટી) ચૂકવે છે

તેનું ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ મેળવે છે પણ હવે કેન્દ્રીય બજેટમાં જીએસટી સુધારા હેઠળ આ ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટનો લાભ બંધ કરવામાં આવે તેવા સંકેત છે. દેશની જાયન્ટસ કંપનીઓ દર વર્ષે આ પ્રકારે જંગી રકમ ખર્ચે છે. રીલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા નાણાકીય ખર્ચ 2020-21માં રૂા.922 કરોડ ટાટા ક્ધસલ્ટન્સી દ્વારા રૂા.674 કરોડ જેવો જંગી ખર્ચ કર્યો હતો અને તેમાં જે ખરીદી થાય છે

તેમાં ચૂકવેલા જીએસટીમાં તેઓ ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટનો લાભ ઉઠાવે છે. પરંતુ આ પ્રકારના અનેક ખર્ચ અને તેમાં પર મેળવાતા ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટમાં મોટી રકમ ‘શંકાના ઘેરાવા’ માં છે અને તેથી જ કેન્દ્ર સરકાર હવે જીએસટી એકટની કલમ 16-17 જે ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ અંગેની છે તેમાં સુધારા કરશે.

કોણ કેટલો ખર્ચ કરે છે
(ટોપ-5) ----- (2020/21)
રીલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ----- રૂા.922 કરોડ
ટીસીએસ ----- રૂા.674 કરોડ
ટાટા સન્સ ----- રૂા.545 કરોડ
એચડીએફસી બેન્ક ----- રૂા.534 કરોડ
ઓએનજીસી ----- રૂા.531 કરોડ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement