મોરબી ઝૂલતો પુલ દુર્ઘટના મામલો : ઓરેવા કંપનીના માલિક જયસુખ પટેલ કોર્ટમાં હાજર થયા

31 January 2023 06:37 PM
Video

મોરબી ઝૂલતો પુલ દુર્ઘટના મામલો : ઓરેવા કંપનીના માલિક જયસુખ પટેલ કોર્ટમાં હાજર થયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement