ઝૂલતા પુલ કેસમાં ઓરેવાના જયસુખ પટેલ સીધા જ જેલમાં ધકેલાયા...જુઓ વિડિઓ...

31 January 2023 06:38 PM
Video

ઝૂલતા પુલ કેસમાં ઓરેવાના જયસુખ પટેલ સીધા જ જેલમાં ધકેલાયા...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement