સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર અને સિનિયર મેનેજરની જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ

01 February 2023 01:25 PM
India
  • સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર અને સિનિયર મેનેજરની  જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ચીફ મેનેજર સ્કેલ IV (મેઈનસ્ટ્રીમ) અને સિનિયર મેનેજર સ્કેલ III (મેઈનસ્ટ્રીમ)ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજીઓ માંગી છે. આ માટે, લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સેન્ટ્રલ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ, centerbankofindia.co.in પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ફેબ્રુઆરી 11, 2023 છે. સેન્ટ્રલ બેંકની આ ભરતી અભિયાનનો હેતુ કુલ 250 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે, જેમાંથી 50 ખાલી જગ્યાઓ ચીફ મેનેજર સ્કેલ ઈંટ (મેઈનસ્ટ્રીમ) અને 200 સીનિયર મેનેજર સ્કેલ III (મેઈનસ્ટ્રીમ) પોસ્ટ માટે છે.

વય મર્યાદા: ચીફ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ જ્યારે સિનિયર મેનેજરની જગ્યાઓ માટે 31 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ ઉપલી વય મર્યાદા 35 વર્ષ છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ઉચ્ચ વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત: સ્નાતક (કોઈપણ વિષયમાં) CAIIB અને ઉચ્ચ લાયકાતને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ 850 રૂપિયા ફી ચૂકવવાની રહેશે. SC/ST/PWBD ઉમેદવારો/મહિલા ઉમેદવારોને ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. ઉમેદવારોની પસંદગી ઓનલાઈન લેખિત કસોટી અને વ્યક્તિગત ઈન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે.

આ રીતે અરજી કરો : સૌથી પહેલા અધિકૃત વેબસાઇટ centerbankof india.co.in પર જાઓ. હોમપેજ પર,"Recruitment" ટેબ પર ક્લિક કરો. મેઈનસ્ટ્રીમમાં સિનિયર મેનેજમેન્ટ ગ્રેડ સ્કેલ IVમાં ચીફ મેનેજર અને મિડલ મેનેજમેન્ટ ગ્રેડ સ્કેલ IIIમાં વરિષ્ઠ મેનેજરની ભરતી હેઠળ "અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો" પર ક્લિક કરો. નોંધણી કરો અને અરજી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધો.વિગતો ભરો, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને ફી ચૂકવો. ફોર્મ સબમિટ કરો અને આગળ કોરસપોન્ડન્સ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement