મનપામાં અરજી કરી અને હાઇરાઇઝ બિલ્ડીંગમાંં ફાયર સેફ્ટી માટે મોકડ્રીલ કરાવી

01 February 2023 06:26 PM
Rajkot
  • મનપામાં અરજી કરી અને હાઇરાઇઝ બિલ્ડીંગમાંં ફાયર સેફ્ટી માટે મોકડ્રીલ કરાવી
  • મનપામાં અરજી કરી અને હાઇરાઇઝ બિલ્ડીંગમાંં ફાયર સેફ્ટી માટે મોકડ્રીલ કરાવી

ફાયર બ્રિગેડે રૈયા રોડ વિસ્તાર રહેવાસીઓને તાલિમ આપી

રાજકોટ,તા.1 : મહાનગર પાલિકા ફાયર સર્વિસીઝ દ્વારા શહેર હાઇરાઇઝ બિલ્ડીંગમાં લગાવવામાં આવતી ફાયર સેફટીના સાધનો જે બિલ્ડીંગમાં રહેતા લોકોને જાગૃતી માટે એક વર્ષ સુધી શહેરની હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગમા દરરોજ એક મોકડ્રીલ કરવાનું નક્કી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે જે અંગે પ્રથમ મોકડ્રીલ સ્વસ્તિક હાઈલેન્ડક, રૈયા રોડ ખાતે કરવામાં આવેલ.

આ બાબતે વધુ ને વધુ લોકો ભાગીદાર થાય અને ફાયર સેફટીની તાલીમ મેળવે જેથી આપણા ગૌરવશાળી રાજકોટને વધુ વધુ સુરક્ષીત બનાવવા આગળ આવે તેવો જાહેર જનતાને અનુરોધ કરવામા આવે છે. જે બિલ્ડીંગ દ્વારા પોતાની બિલ્ડીંગમાં મોકડ્રીલ આયોજન કરવા સ્વેચ્છીક અરજી કરશે તેમને પહેલી તક આપવામાં આવશે. ઉપરોક્ત ફાયર સેફટીની તાલીમ દરમ્યાન સ્વસ્તિક હાઈલેન્ડ , શાંતીનગર, રૈયા ધાર, રૈયા રોડ ખાતે બિલ્ડીંગના 130 જેટલા રહેવાસીઓ આ મોકડ્રીલમાં જોડાયેલ.

જે મોકડ્રીલમાં ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર આઇ.વી.ખેર, સ્ટેશન ઓફીસરશ્રી એચ.પી.ગઢવી, લીડીંગ ફાયરમેન અને ફાયરમેન સહિતના સ્ટાફ દ્વારા બિલ્ડીંગમાં લગાવવામાં આવેલ ફાયર સીસ્ટમ અને ફાયર સેફટીના સાધનોનો, આગ લાગે ત્યારે કઇ રીતે ઉપયોગ કરવો, શું કરવું અને શું ન કરવું જોઇએ તેમજ આગ બુઝાવવા માટેની ફાયર સીસ્ટમ અને સાધનો તથા ફાયર એક્ષ્સ્ટીંગ્યુસરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, જાળવણી અને કઇ રીતે પોતાનો તથા અન્યનો બચાવ કરવો તે અંગે તાલીમનું આયોજન કરવામા આવેલ.


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement