એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ દ્વારા એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ સાથે ગેરવર્તન કરી અપશબ્દો કહ્યાનો આક્ષેપ

01 February 2023 06:57 PM
Video

એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ દ્વારા એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ સાથે ગેરવર્તન કરી અપશબ્દો કહ્યાનો આક્ષેપ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement