શહેરમાં પીજીવીસીએલની 44 ટીમ ત્રાટકી : મોટી રકમમાં વીજચોરી બહાર આવે તેવી શક્યતા

06 February 2023 06:51 PM
Video

શહેરમાં પીજીવીસીએલની 44 ટીમ ત્રાટકી : મોટી રકમમાં વીજચોરી બહાર આવે તેવી શક્યતા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement