જેતપુર બાયપાસ નજીક બોલેરો કાર ભાદર નદીની કેનાલમાં ખાબકી...જુઓ વિડિઓ...

06 February 2023 06:52 PM
Video

જેતપુર બાયપાસ નજીક બોલેરો કાર ભાદર નદીની કેનાલમાં ખાબકી...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement