રાજુલા વન વિભાગ દ્વારા પરમીટ વગરનું ટ્રેક્ટર તથા ગેરકાયદે લાકડા ભરીને જતો ટ્રક ઝડપી પાડવામાં આવ્યા

06 February 2023 06:58 PM
Video

રાજુલા વન વિભાગ દ્વારા પરમીટ વગરનું ટ્રેક્ટર તથા ગેરકાયદે લાકડા ભરીને જતો ટ્રક ઝડપી પાડવામાં આવ્યા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement