વાવડી ગ્રામ પંચાયતનો ૫૭ વર્ષનો રેવન્યુ રેકોર્ડ ગુમ થવા મામલે તાલુકા મામલતદારનું મિડિયા સમક્ષ નિવેદન

18 March 2023 06:42 PM
Video

વાવડી ગ્રામ પંચાયતનો ૫૭ વર્ષનો રેવન્યુ રેકોર્ડ ગુમ થવા મામલે તાલુકા મામલતદારનું મિડિયા સમક્ષ નિવેદન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement