રાજકોટ યાર્ડ ખાતે ડુંગળીની મબલખ આવક; પણ ભાવ તળિયે : ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા

18 March 2023 06:43 PM
Video

રાજકોટ યાર્ડ ખાતે ડુંગળીની મબલખ આવક; પણ ભાવ તળિયે : ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement