ખેડૂતોની મહેનત પર જથ્થાબંધ પાણી ફરી વળ્યું : કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની

18 March 2023 06:44 PM
Video

ખેડૂતોની મહેનત પર જથ્થાબંધ પાણી ફરી વળ્યું : કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement