ભરૂચની નર્મદા પેકેજીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં લાગેલી ભયાનક આગ 8 કલાકે કાબુમાં આવી...જુઓ વિડિઓ...

22 March 2023 06:26 PM
Video

ભરૂચની નર્મદા પેકેજીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં લાગેલી ભયાનક આગ 8 કલાકે કાબુમાં આવી...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement