સિવિલમાં દર્દીઓને હવે ચડાવાશે ‘ફિલ્ટરયુક્ત’ લોહી : 40 લાખના ખર્ચે ‘ક્રાયોફ્યુઝ’ મશીન ખુલ્લું મુકાયું

31 March 2023 05:50 PM
Video

સિવિલમાં દર્દીઓને હવે ચડાવાશે ‘ફિલ્ટરયુક્ત’ લોહી : 40 લાખના ખર્ચે ‘ક્રાયોફ્યુઝ’ મશીન ખુલ્લું મુકાયું


Related News

Advertisement
Advertisement