રાજકોટ મનપા નવા ભળેલા ગામોને રૂ.5 કરોડના ખર્ચે પીવાનું પાણી પૂરું પાડશે...જુઓ વિડિઓ...

31 March 2023 05:55 PM
Video

રાજકોટ મનપા નવા ભળેલા ગામોને રૂ.5 કરોડના ખર્ચે પીવાનું પાણી પૂરું પાડશે...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement