શહેરમાં વાલ્મીકી સમાજના લોકો દ્વારા સફાઈ કામદારની ભરતી અંગે મનપા ખાતે આવેદન આપી રજૂઆત કરાઈ

01 April 2023 03:13 PM
Video

શહેરમાં વાલ્મીકી સમાજના લોકો દ્વારા સફાઈ કામદારની ભરતી અંગે મનપા ખાતે આવેદન આપી રજૂઆત કરાઈ


Related News

Advertisement
Advertisement