ફુલ નહી ચિનગારી હૈ.... ભારતીય સેનામાં પ્રથમ વખત મહિલા અધિકારીઓને આર્ટીલરી રેજીમેન્ટમાં ફરજ સોંપાઈ

29 April 2023 02:33 PM
India Woman
  • ફુલ નહી ચિનગારી હૈ.... ભારતીય સેનામાં પ્રથમ વખત મહિલા અધિકારીઓને આર્ટીલરી રેજીમેન્ટમાં ફરજ સોંપાઈ

ભારતીય સેનામાં પ્રથમ વખત મહિલા અધિકારીઓને આર્ટીલરી રેજીમેન્ટમાં ફરજ સોંપવામાં આવી છે. આજે ચેન્નઈમાં ઓફિસર્સ ટ્રેનીંગ એકેડેમીમાં સફળ તાલીમ બાદ આ પાંચ મહિલા અધિકારીઓ આર્ટીલેરી રેજીમેન્ટમાં સામેલ થઈ ગઈ છે.

તે હવે તોપ તથા રોકેટ સહિત ફિલ્ડ અને સર્વિલાન્ટ તથા ટાર્ગેટ ઈકવીજેશન સહિતની ફરજો સોંપાશે. આ રેજીમેન્ટમાં સામેલ થનાર લેફ. સાક્ષી દુબે તથા લેફ. અદિતી યાદવ, લેફ. પવિત્ર મુદગીલ, લેફ. આકાંક્ષા અને લેફ. મહક સૈનીનો સમાવેશ થાય છે.


Related News

Advertisement
Advertisement