શહેરમાંથી નકલી ચલણી નોટ છાપવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું : 23.44 લાખની જાલી નોટ સાથે ત્રણની ધરપકડ

25 May 2023 03:24 PM
Video

શહેરમાંથી નકલી ચલણી નોટ છાપવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું : 23.44 લાખની જાલી નોટ સાથે ત્રણની ધરપકડ


Related News

Advertisement
Advertisement