રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં જિલ્લામાં નકલી બીયારણ વેંચાતું હોવાનો આક્ષેપ...જુઓ વિડિઓ...

25 May 2023 06:42 PM
Video

રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં જિલ્લામાં નકલી બીયારણ વેંચાતું હોવાનો આક્ષેપ...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement