ખંભાળિયામાં સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના લગ્નમાં ડીજે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમ રાખવા પર સર્વાનુ મતે પ્રતિબંધ

25 May 2023 06:42 PM
Video

ખંભાળિયામાં સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના લગ્નમાં ડીજે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમ રાખવા પર સર્વાનુ મતે પ્રતિબંધ


Related News

Advertisement
Advertisement