શહેરમાં એસ્ટ્રોન ચોક નજીક મસમોટું વૃક્ષ થયું ધરાશાયી : એમ્બ્યુલન્સ સહિત અન્ય વાહનો વૃક્ષ નીચે દબાયા

18 September 2023 03:30 PM
Video

શહેરમાં એસ્ટ્રોન ચોક નજીક મસમોટું વૃક્ષ થયું ધરાશાયી : એમ્બ્યુલન્સ સહિત અન્ય વાહનો વૃક્ષ નીચે દબાયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement