શહેરમાં વરસાદને પગલે રામાપીર ચોકડી પાસે ગોઠણસમા પાણી ભારાયા...જુઓ વિડિઓ...

18 September 2023 03:31 PM
Video

શહેરમાં વરસાદને પગલે રામાપીર ચોકડી પાસે ગોઠણસમા પાણી ભારાયા...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement