કાલાવડ તાલુકામાં સવારથી ધીમીધારે વરસાદ શરુ : તાલુકાનાં અનેક ગામોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ખુશી

18 September 2023 03:32 PM
Video

કાલાવડ તાલુકામાં સવારથી ધીમીધારે વરસાદ શરુ : તાલુકાનાં અનેક ગામોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ખુશી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement