શહેરમાં મનપાની જનરલ બોર્ડમાં વિપક્ષનો હોબાળો : કોંગ્રેસે વોકઆઉટ કરીને નોંધાવ્યો વિરોધ

20 September 2023 03:37 PM
Video

શહેરમાં મનપાની જનરલ બોર્ડમાં વિપક્ષનો હોબાળો : કોંગ્રેસે વોકઆઉટ કરીને નોંધાવ્યો વિરોધ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement