વર્લ્ડકપ પૂર્વે ભારતીય ટીમની નવી જર્સી: ખભ્ભે ‘તિરંગા બોર્ડર’

21 September 2023 11:20 AM
India Sports
  • વર્લ્ડકપ પૂર્વે ભારતીય ટીમની નવી જર્સી: ખભ્ભે ‘તિરંગા બોર્ડર’

આગામી મહિનાથી ભારતમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ પૂર્વે ટીમ ઈન્ડીયાની નવી જર્સી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમાં થોડો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. ખભ્ભા સ્થળે જર્સીમાં ત્યાર સુધી સફેદ કલરની ત્રણ બોર્ડર હતી તેનાં સ્થાને તિરંગા બોર્ડર કરવામાં આવી છે.


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement