રાજકોટમાં PGVCLનાં દરોડા : ગઇકાલે 27 લાખથી વધુની વીજચોરી ઝડપાઈ : આજે પણ અનેક વિસ્તારોમાં ચેકિંગ

21 September 2023 06:46 PM
Video

રાજકોટમાં PGVCLનાં દરોડા : ગઇકાલે 27 લાખથી વધુની વીજચોરી ઝડપાઈ : આજે પણ અનેક વિસ્તારોમાં ચેકિંગ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement