ભારત-કેનેડાના વણસતા સંબંધોની વાતો વચ્ચે કેનેડામાં શ્રધ્ધાપૂર્વક ગણેશોત્સવનો પ્રારંભ...જુઓ વિડિઓ...

21 September 2023 06:47 PM
Video

ભારત-કેનેડાના વણસતા સંબંધોની વાતો વચ્ચે કેનેડામાં શ્રધ્ધાપૂર્વક ગણેશોત્સવનો પ્રારંભ : ટોરેન્ટો નજીકના શહેરોમાં 1500થી વધુ પ્રતિમાની સ્થાપના


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement