રાજકોટમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકર્યો : શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓની લાંબી કતારો લાગી

21 September 2023 06:49 PM
Video

રાજકોટમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકર્યો : શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓની લાંબી કતારો લાગી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement