રાજકોટ જિલ્લા કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓની વાર્ષિક સાધારણ સભા જામકંડોરણાના કુમાર છાત્રાલય ખાતે યોજાઈ

25 September 2023 06:56 PM
Video

રાજકોટ જિલ્લા કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓની વાર્ષિક સાધારણ સભા જામકંડોરણાના કુમાર છાત્રાલય ખાતે યોજાઈ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement