ધોરાજી-જેતપુર રોડ પર ખરાબ રોડ-રસ્તાને કારણે લસણ ભરીને જતું ટ્રેક્ટર પલટી ગયું

25 September 2023 06:56 PM
Video

ધોરાજી-જેતપુર રોડ પર ખરાબ રોડ-રસ્તાને કારણે લસણ ભરીને જતું ટ્રેક્ટર પલટી ગયું


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement