રાજકોટના યુવકે પોતાના લગ્નની ૧૦ફુટ લાંબી અને ૩ફૂટ પહોળી કંકોત્રી બનાવી સર્જ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

20 November 2023 10:51 AM
Video

રાજકોટના યુવકે પોતાના લગ્નની ૧૦ફુટ લાંબી અને ૩ફૂટ પહોળી કંકોત્રી બનાવી સર્જ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement