શહેરમાં બે દિવસમાં કચરો ફેંકતા વધુ 28 નાગરિકોને દંડ : 8 કિલો પ્લાસ્ટીક જપ્ત : 57 ટન કચરાનો નિકાલ કરતી મહાપાલિકા

20 November 2023 05:17 PM
Rajkot
  • શહેરમાં બે દિવસમાં કચરો ફેંકતા વધુ 28 નાગરિકોને દંડ : 8 કિલો પ્લાસ્ટીક જપ્ત : 57 ટન કચરાનો નિકાલ કરતી મહાપાલિકા

શહેરમાં બે દિવસમાં કચરો ફેંકતા વધુ 28 નાગરિકોને દંડ : 8 કિલો પ્લાસ્ટીક જપ્ત : 57 ટન કચરાનો નિકાલ કરતી મહાપાલિકા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement