રાજકોટમાં જળસંકટ ઘેરાયું : આજીડેમનું તળિયું દેખાયું : પાણી વિતરણ ખોરવાય તેવી શક્યતા

21 November 2023 06:59 PM
Video

રાજકોટમાં જળસંકટ ઘેરાયું : આજીડેમનું તળિયું દેખાયું : પાણી વિતરણ ખોરવાય તેવી શક્યતા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement