www.twitter.com/sanj_news www.instagarm.com/sanjsamachar www.facebook.com/sanjsamachar www.sanjsamachar.net

‘સર્ટિફિકેટ કોર્સ ઇન યોગ’નો પ્રારંભ


સાંજ સમાચાર

કૈવલ્યધામ, લોનાવલા અને લાઈફ યોગ એકેડમી, પ્રોજેકટ ‘લાઇફ’ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે ’લાઇફ’માં 1 માર્ચ 2024થી યોગ સર્ટિફિકેટ કોર્સ શરૂ થાય છે. 200 કલાક સુધી ચાલનાર યોગ સર્ટિફિકેટ કોર્સ રોજ સવારે 6.00થી 8.00 વાગ્યા સુધી ‘લાઈફ’ બિલ્ડિંગમાં ચાલશે.

Print